FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Premýšľanie


premýšľanie

- vedomé riadenie priebehu myšlienkových procesov, pri plnej reflexii priebehu a obsahu myšlienkových operácií a pri kritickom prehodnocovaní čiže pri konfrontácii myšlienkových procesov so znalosťami o skutočnosti ( L515;203 an.).