FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategoriológia


kategoriológia kategoriológia (FT)

- učenie o kategóriách, o ich povahe a oblasti platnosti. Kategoriológia dnes ráta s existenciou veľmi veľkého, doposiaľ neprehľadného počtu kategórií. Dôležitou úlohou kategoriológie je odhaľovanie konfigurácie kategórií intervenujúcich pri vzniku/tvorbe významových svetov.

Zakladateľom kategoriológie je Aristoteles.

-----------------
kategoriológia>