FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Univerzum významové


univerzum významové

- významový svet - súhrn alebo súbor všetkých významových útvarov a významových procesov. Významové univerzum možno skúmať synchronicky a diachronicky, ako výtvor osoby, školy, smeru, doby, vedeckej disciplíny a pod.

-----------------------
univerzum významové>