FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória (kant, i.)


kategória ( Kant, I.)

- čisto formálne podmienky poznania (18), ktoré zabezpečujú jeho všeobecnosť a nevyhnutnosť. Kategórie sa nevzťahujú k poznávanému objektu, ale patria k rozumu (18) ako schopnosti poznania. Kategórie sa odvodzujú od štyroch základných hľadísk, podľa ktorých sa delia všetky súdy (kvalita, kvantita, vzťah, modalita) a podľa troch možných druhov súdov v rámci každej zo štyroch skupín: kategórií je tak dvanásť, a síce

1. kategórie kvantity:
jednota
mnohosť
všetkosť
2. kategórie kvality: 3. kategórie relácie:
realita inherencia a subzistencia
negácia kauzalita a dependencia
limitácia komunita

4. kategórie modality:
možnosť -nemožnosť
existencia - neexistencia
nevyhnutnosť - náhodnosť

( L164;112).