FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kánon


kánon

- 1. stanovené pravidlo, norma,; súhrn smerníc; 2. náb. vieroučné, kultové pravidlo (omšový kánon), cirkevný zákon, súhrn biblických kníh uznaných za sväté; 3. hud. kontrapunktická kompozičná technika (melódia nástupného hlasu je prísne opakovaná ostatnými hlasmi); 4. umel. systém vzťahov a vzájomných pomerov jednotlivých častí výtvarného diela, architektúre stanovujúcich základný pomer hmôt, článkovanie, rytmus a následnosť acrhitektonických prvkov ( L715;324).