FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jupiter


Jupiter Jupiter (FT)

- rímsky boh, Pán nebeského sveta, najvyššie božstvo italských kmeňov, boh jasného neba, boh blesku.

Jeho meno poukazuje na zhodný indoeurópsky pôvod, ako mal grécky Zeus a staroindický Djáuš. Obidve božstvá majú mnoho rovnakých čřt, staršie sú dané spoločným pôvodom, mladšie vznikli stotožnením obidvoch božstiev za helenizmu.

Jupiterovi boli zasvátené vrcholy hôr, na ktorých boli neskôr postavené chrámy. Tieto chrámy sa niekedy stávali kultovými a politickými strediskami: Albanus mons, Kapitol.

Z význačných dní v mesiaci boli Jupiterovi zasvätené Ídy, kedy sa mu prinášali obete ( L157;281-282).