FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk výrokovej logiky


jazyk výrokovej logiky

- jazyk tvorený týmito zložkami:

a) výrokové premenné výrokovej logiky,
b) logické konštanty výrokovej logiky,
c) zátvorky, ktoré sa používajú podobne ako v matematike ( L332;95-96).

Pretože pri definícii jazyka nejakej výrokovej logiky sú vždy určujúcim faktorom iba logické spojky, chápe sa niekedy pod jazykom výrokovej logiky zoznam logických spojok, ktoré sa vyskytujú v jej formulách, napr. pod jazykom klasickej výrokovej logiky (89) možno rozumieť nasledujúcu množinu J
KVL
J = {~, -->, &, v, đ}
KVL

( L671;7).