FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika výroková


logika výroková Kód: 35

- je časť matematickej logiky ( výroková algebra), ktorá sa zaoberá tvorbou výrokov (35), ich vzájomným spájaním, zisťovaním logickej pravdivosti výrokov a ich spojení i niektorými spôsobmi odvodzovania ( L332; 93).

Výroková logika zahrnuje skúmanie týkajúce sa logického spájania výrokov, najmä tie, ktoré výchádzajú z významu (logického obsahu) výrokových spojení ( L520;11).

------------------
logika výroková>