FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk umelý


jazyk umelý

- jednoznačný znakový systém, ktorý spĺňa požiadavku vedeckej systematiky a medzinárodnej platnosti. Umelý jazyk je na rozdiel od prirodzeného jazyka len časťou ľudského poznania, má ohraničenú oblasť použitia. Z tohto hľadiska nejde o jazyk vo vlastnom zmysle slova. Rozlišujú sa symbolické, formalizované a programovacie umelé jazyky ( L534;464).