FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk ruský


jazyk ruský

- východoslovanský jazyk.

Má tzv. plnohlasie (volos - vlas), č. ž za tj, dj (sveča - svieca), 'a, u za staré nosovky (pjať - päť, ruka), o, e za jery v silných pozíciách (deň, son - deň, sen), má rozvinutú párovú mäkkosť spoluhlások a redukciu neprízvučných samohlások.

Prízvuk je voľný a pohyblivý.

V minulom čase nepoužíva pomocné sloveso (ja bral), v prítomnom čase ne- používa sponu (brat doma).

Píše sa azbukou.

Výrazné stopy zanechal v ruskom jazyku sirkevnoslovanský jazyk, ktorý bol v Rusku pôvodným spisovným jazykom a ktorého funkcie postupne preberala vznikajúca spisovná ruština.

Novodobý spisovný ruský jazyk sa utváral od 18. stor. ( L42;1031).