FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk - entity jeho relevantného kontextu


jazyk - entity jeho relevantného kontextu

diskurz

komunikácia

myseµ
myslenie

reč

spoločnos»

vedomie
význam