FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ján pavol ii. - podrobnejšie


Ján Pavol II. (Wojtyla, Karol) (18. 5. 1920 Wadowice pri Krokove - ) - podrobnejšie

- 264. pápež (1978- ), prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší od 1846; intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof vyškolený vo fenomenologickej tradícii, ktorá sa snažila pokresťanštiť existencializmus; na druhej strane zbožný človek milujúci kultúru ľudového katolicizmu, kostoly, zázraky, púte, svätých, ruženec a Matku božiu.

Bol jedným z najaktívnejších účastníkov druhého vatikánskeho koncilu, ktorý vyjadroval optimizmus i ilúzie šestdesiatych rokov 20. stor. Nálada však neprežila rok 1968, kritický tak pre cirkev, ako aj pre svetskú spoločnosť, kedy pápež Pavol VI. odmietol zrušiť cirkevný zákaz umelej antikoncepcie a znovu ju odsúdil encyklikou Humanae vitae.

Pre cirkev, ako aj pre svet mimo nej boli sedemdesiate roky obdobím rozčarovania, klesajúcej úcasti na bohoslužbách, upadajúcej autority, trpkých vnútorných rozporov a slabnúcej viery, kedy tisíce kňazov opustilo svoje povolanie. Typickým príkladom sú jezuiti, najväčší a najvplyvnejší z reholných rádov cirkvi. Pri začiatku vatikánskeho koncilu ich bolo 36 000, dvojnásobok dvadsiatych rokov. V druhej polovici šesťdesiatych rokov začal ich počet klesať, v sedemdesiatych rokoch sa stenčil na tretinu a počet študentov a novicov sa znížil zo 16 000 na púhych 3 000.

Ján Pavol bol propagátorom nového realistického prístupu, konzervatizmu a návaru k autorite, čo všetko charakterizovalo prechod sedemdesiatych rokov do osemdesiatych. Zaslúžil sa o obnovu tradičného katolicizmu. Zahraničné cesty sa stali neoddeliteľnou súčasťou jeho pontifikátu ( L260;680).

----------------
Ján Pavol II.>