FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inštitúcia všeobecnovzdelávacia


inštitúcia všeobecnovzdelávacia

- inštitúcia, ktorá poskytuje všeobecné vzdelanie, napr. základná škola.