FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inštitúcia


inštitúcia angl. institution

- 1. zakladanie, zavádzanie, ustanovenie;
2. ustanovený zákon, zvyklosť prax, systém a pod.
3. spoločenská inštitúcia
4. budova spoločenskej inštitúcie

-------------
inštitúcia>