FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola základná


škola základná

- výchovnovzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku 6-14 (15) rokov ( L715;803).