FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inštitúcia kultúrna


inštitúcia kultúrna

- spločenská inštitúcia, ktorá sa špecializuje na premenu zla na dobro, ošklivého na krásne. V užšom zmysle slova (napr. v sociológii) zahrnuje výchovu a vzdelávanie, kultúru a voľný čas.