FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Čas voľný


čas voľný

- časť mimopracovného času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných činností (spánku, jedenia, cestovania do zamestnania, práce v domácnosti a pod.) a ktorú človek využíva na regenráciu svojich síl, na svoj duševný a telesný rozvoj. Vo voľnom case sa realizuje učenie a sebavzdelávanie, uspokojujú sa kultúrne potreby (čítanie, návštevy divadiel, múzeí, kín a pod.), uskutočňuje sa verejno-politická aktivita, starostlivosť o deti, stretnutia s priateľmi, pasívny odpočinok atď.