FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Informatika - významové útvary


informatika - významové útvary

algoritmus (8)

cieľ človeka (8)

človek (8)

dokument (8)

entita (8)

gramatika (8)

jav informačný (8)

komunikácia (8)
konečnosť (8)

objekt komunikačný (8)
organizmus (8)

počítač (8)
premenná (8)
prežívanie (8)
proces (8)
program (8)
psychika (8)

smrť človeka (8)
stav (8)
súbor (8)

život človeka (8)