FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Entita (informatika)


entita ( informatika)

- položka, s ktorou možno manipulovať ako s celkom; casto je členom určitej kategórie alebo druhu. Termín 'entita' sa používa často v projektovaní pomocou počítača ( CAD) a objektovo orientovanom programovaní ( L601;140).