FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Človek (informatika)


človek ( informatika)

- automaticky riadený systém, ktorého riadiaca časť je psychika (8) a riadená časť organizmus (8). Človek je živý vtedy, keď existuje komunikácia (8) medz psychikou a organizmom a medzi psychikou a okolím (8) ( L950;24).