FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota tovaru (marxizmus)


hodnota tovaru ( marxizmus)

- spoločenskovýrobný vz»ah vyjadrený prostredníctvom abstraktnej práce (51) zhmotnenej v tovare (51); forma, ktorú na seba berie práca (51) v tovarovom hospodárstve. Hodnota tovaru nie je prirodzenou vlastnos»ou tovaru, ale
výrazom určitých výrobných, spoločenských vz»ahov medzi výrobcami tovaru
( L421;188).