FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota tovaru


hodnota tovaru

- entita v ekonómii tematizovaná najčastejšie pri intervencii kategórie práce a užitočnosti.

-----------------
hodnota tovaru>