FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hlinkova slovenská ľudová strana


Hlinkova slovenská ľudová strana, HSĽS

- politická strana zal. 1918 ako Slovenská ľudová strana, 1925 HSĽS. Orientovaná protikomunisticky, protisocialisticky, opierala sa o katolícku ideológiu, požadovala autonómiu Slovenska. Od 1938 zaujímala výsadné postavenie na Slovensku, 1939 nastolila autoritatívny režim jednej strany, jej ideológiu tvorila zmes klerikalizmu, nacionalizmu a fašizmu. Predseda do 1938 Andrej Hlinka, po ňom J. Tiso ( L715;257).