FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tiso, j.


Tiso, Jozef (13. 10. 1887 Bytča - 18. 4. 1947 Bratislava, popravený) Kód: 259

- slovenský filozof, politik, r. k. kňaz. Prezident Slovenskej republiky 1939-1945.

Štúdium na viedneskom Pázmaneu, kaplánom vo viacerých slovenských obciach. Po prvej svetovej vojne profesorom morálnej teológie a pastorálnej teológie v nitrianskom seminári a biskupským tajomníkom. Svoje kňazské účinkovanie zavřšil v Báňovciach nad Bebravou.

1930 sa stal podpredsedom HSĽS. 1938-1945 preseda HSĽS, predstaviteľ jej umierneného krídla; hlavný iniciátor Žilinskej dohody, 1938-39 predseda autonómnej vlády, 13. 3. 1939 rokoval s A. Hitlerom v Berlíne o vytvorení samostatného slovenského štátu, 1939 predseda vlády, 1939-1945 prezident Slovenskej republiky. Odsúdený Národným súdom a popravený.

Vo svojej ideologickej činnosti i v politike sa opieral o katolicizmus, v ktorom nachádzal nemenný základ poznania, večný zákon (lex aeterna), a chrbtovú kosť autonomistickej ideologie. Jeho základnou filozofickou orientáciou bol novotomizmus.

Ťažiskom filozofického záujmu J. Tisu bola filozofická etika: kresťanská morálka je podľa J. Tisa vrodená všetkým ľuďom, je nemenná, a preto jedine vhodná pre celé ľudstvo.

-----------
Tiso, J.>