FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hierokles z alexandrie


Hierokles z Alexandrie (1. pol. 2. stor.)

- grécky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu. Vo svojom diele "Ethiké stoicheiósis (Základy etiky)" popularizuje stoickú náuku o povinnostiach voči bohom, vlasti, rodičom, súrodencom a príbuzným a skúma zásady, ktorými sa má riadiť riadne manželstvo.

-------------------------
Hierokles z Alexandrie>