FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Heslo


heslo

- dohovorené slovné poznávacie znamenie; stručne vystihnutá myšlienka, zásada, požiadavka; povel, výzva, znamenie; ( filol.) slovo v slovniku obyčajne zaradené podľa abecedného poriadku, pri ktorom je výklad o tomto slove; ( knih., bibliogr.) slovo v katalógu, v zozname, ku ktorému sa zaraďujú údaje z nejakého hľadiska s ním súvisiace ( L207;472).