FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bibliografia


bibliografia

- 1. zoznam knižných prameňov, napr. prameňov, z ktorých čerpal autor diela, prípadne ktoré sa tematicky viažu k problematike diela; zbierka bibliografickych záznamov podriadená jednotnému ideovému zámeru a usporiadaná podľa zodpovedajúcich pravidiel do účelnej zostavy. Obsahom bibliografie je súhrn bibliografických informácií, ktorý sa vzťahuje na určitú oblasť, odbor, predmet, subjekt, tému alebo má iné určenie, ktorý je vyjadrený relevantnou mierou bibliografických údajov, ktorý umožňuje bibliografickú identifikáciu zaznamenaných jednotiek a slúži bibliografickým potrebám. Ide tu o bibliografikum väcšieho rozsahu a dlhodobej alebo trvalej informačnej hodnoty, o bibliografický súpis, knihopis, bibliografickú príručku.

2. veda o spôsoboch opisovania kníh, literárnych diel o metódach štúdia a o zostavovaní ich súpisov;

3. súpis a popis literárnych diel, súhrn bibliografických aktivít (bibliografická prax), ich prostriedkov a produktov; súbor bibliografickych javov ako dejovych a výrazovych prostriedkov spoločenskej praxe komunikácie bibliografických informácií ( L42;109 L715;84 L509;55).
---------------
bibliografia>