FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Povel


povel

- príkaz vykona» niečo, rozkaz, ktorého znenie je obyčajne presne ustálené a ktorého vykonanie musí nasledova» ihneď po jeho vydaní ( L209;370).