FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hegelovstvo


hegelovstvo = hegelianizmus = hegeliánstvo = hegelizmus

- súhrn filozofém nadväzujúcich viac alebo menej kriticky alebo apologeticky na Hegelovu filozofiu (zhruba do pol. 19. stor.). Medzi Hegelovými žiakmi vykryštalizovalo najmä starohegelovstvo a mladohegelovstvo.