FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Mladohegelovci


mladohegelovci = µavicoví hegelovci = hegelovská µavica

- radikálne krídlo hegelovskej filozofickej ąkoly. Uskutočnilo panteistickú interpretáciu Hegelovej filozofie (F. Richter, A. Ruge, B. Bauer, K. L. Michelet). K radikálnemu µavému krídlu, ktoré vyúą»ovalo do materializmu, patril D. Strauss, L. Feuerbach, K. Marx, F. Engels, M. Stirner).