FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gamaliel i.


Gamaliel I. = Gamaliel starší = Hazaken

- člen alebo vedúci židovského Najvyššieho súdu čiže Sanhedrinu, vnuk Hillela I., učiteľ apoštola Pavla. Jeden z najznámejších učiteľov Zákona svojej doby (30-60 n. l.). Mal živý záujem o potreby svojej doby a neváhal odvážne konať, aby ich pomohol splniť. Riadil sa napríklad zásadou, že zákon musí viesť k zlepšeniu sveta a napomáhať všeobecné dobro. Keď Židia začali prenasledovať apoštolov vzmáhajúceho sa kresťanstva, Gamaliel sa postavil na ich obranu presviedčajúc, že keď ich hnutie pochádza z ľudí, samo sa rozpadne, no keď z boha, nemožno ho rozohnať (Sk 5,34-42).