FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Forma nazeracia apriórna (kant, i.)


forma nazeracia apriórna ( Kant, I.)

- predskúsenostný útvar, existujúci v nášej mysli nezávisle od skúsenosti a umožňujúci skúsenosť. Apriórnymi nazeracími formami sú priestor a čas (cf. priestor (Kant, I.) a čas (Kant, I.)) ( L154;29).