FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Priestor (kant, i.)


priestor ( Kant, I.)

- apriórna nazeracia forma, čisto formálna podmienka poznania (18), ktorá zabezpečuje jeho všeobecnosť a nevyhnutnosť.