FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Čas (kant, i.)


čas ( Kant, I.)

- apriórna nazeracia forma, čisto formálna podmienka poznania (18), ktor zabezpečuje jeho všeobecnosť a nevyhnutnosť.

Čas je čistým obrazom všetkých predmetov zmyslov vôbec ( L164;150).