FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia národná


filozofia národná

- súbor filozofov a filozofických učení toho ktorého národa. Existencia národnej filozofie sa považuje za istý indikátor kultúrnej vyspelosti alebo zrelosti národa.

Častokrát sa do národnej filozofie zahrnujú nielen

explicitné filozofické významové útvary, ale aj
implicitné filozofické významové útvary.

--------------------
filozofia národná>