FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozof


filozof filozof (FT)

- individuálny subjekt filozofického osvojovania si sveta. Spočiatku filozofa chápali ako bádateľa (pozri napr. u Herakleita). Neskôr filozofa chápali ako typ človeka, ktorý sa snaží o poslednú, všeobsiahlu jasnosť a pravdu. Skupinu filozofov s jednotným štýlom tvorby filozofických významových útvarov označujú ako filozofický smer. Filozofi sa (alebo ich) niekedy zoskupujú do filozofických škôl.

Menom "Filozof" označovali v stredoveku Aristotela.

----------
filozof>