FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia grécka klasická


filozofia grécka klasická = klasické obdobie gréckej filozofie = druhé obdobie vývinu starogréckej
filozofie

- vrcholné obdobie vývinu antickej filozofie alebo starogréckej filozofie začína sofistami a vrcholí Sokratom, Platónom a Aristotelom ( 5. stor. pr. n. l. - 4. stor. pr. n. l.).

Klasická grécka filozofia nasleduje po období ranej gréckej filozofie a predchádza obdobiu helenistickej filozofie.

Hlavným strediskom gréckej filozofie sa stávajú Atény. Duchovná atmosféra demokratických Atén bola priaznivá pre rozvoj filozofie,, i keď tam ešte na konci 5. stor. pr. n. l. narážala na odpor nábožensky a konzervatívne zmyšľajúcich vrstiev ( L157;201).