FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia aristotelova a platónova-ei


filozofia Aristotelova a Platónova-EI

EI1.
"Jadrom Aristotelovej filozofie je jeho ontológia (náuka o súcne), ktorú Aristoteles nazýva 'prvou filozofiou' a ktorá vznikla z kritického pretvorenia Platónovej teórie ideí. S Platónom sa Aristoteles zásadne rozchádza v tom, že neuznáva idey odlúčené od vnímateľných vecí. Na otázku, či 'je nejaká guľa mimo vnímateľnej gule alebo dom mimo vnímateľného domu', odpovedá rozhodným 'nie'. Ináč však zhodne s Platónom rozoznáva na každej veci látku