FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia 16. st.


filozofia 16. st.

- súcasť kultúry 16. stor. Filozofia 16. storočia je bohatá na diela, ktoré bezprostredne uchvacujú, sú navzájom heterogénne a neobyčajne osobné. Dodnes slúžia ako živé zdroje, napr. Montaignove Eseje ( L382), Macchiavelli, Th. More, Paracelsus, J. B"pojem.php?obl=Hme<" Bruno, F. Bacon ( L278; 123).

--------------------
filozofia 16. st.>