FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Favorinus z arelaty


Favorinus z Arelaty (asi 80-150)

- rímsky rétor a polyhistor galského pôvodu. Sám sa hlásil k mladšiemu skepticizmu, v skutočnosti ho pokladajú skôr sa predstaviteľa rímskeho eklekticizmu.