FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skepticizmus mladší


skepticizmus mladší = novoskepticizmus = neskorá skepsa
Kód: 517

- smer rímskej filozofie, tretia vývojová etapa antického skepticizmu, ktorá spadá do obdobia konca rímskej republiky a začiatkov rímskeho cisárstva.

Hlavným cieľom mladších skeptikov bolo ukázať možnosti návratu k opravdivej filozofickej vede. Filozofiu chceli budovať tak, že sa opierali o históriu a vedecké pramene.

Požadovali v prvom rade právo pochybovať, právo na tvorivý nepokoj ducha, na zdržanlivosť vo vyslovovaní súdov.

----------------------
skepticizmus mladší>