FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eklekticizmus rímsky


eklekticizmus rímsky

- smer rímskej filozofie, pre ktorého predstaviteľov je príznačné zvládnutie značného množstva súčasných poznatkov (encyklopedizmus a polyhistorizmus) a do značnej miery zámerné, koncepčné spájanie filozofém rôznej proveniencie. Najvýznamnejším predstaviteľom rímskeho eklekticizmu bol Cicero.

-----------------------
eklekticizmus rímsky>