FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Experiment


experiment = pokus

- zisťovanie a overovanie príčinných vzťahov medzi javmi spočívajúce v manipulácii s premennými v prisne kontrolovaných podmienkach; zisťuje sa účinok premenných na javy zámerne vyvolané experimentátorom. Pod premennou (ale. premennou veličinou, parametrom) sa vo všeobecnosti myslí taká vlastnosť, ktorá môže nadobúdať rôzne hodnoty (kvantitatívne, kvalitatívne).

Hypotézy dávajú pozorovaniu určitý smer, umožňujú uskutočňovať pozorovanie plánovite tým, že sa vytvárajú podmienky, ktoré sú potrebné v zmysle hypotézy. Tak sa odohráva experiment: Pozorujeme, k čomu dochádza za celkom určitých predpokladov. Pri pokuse kladieme prírode celkom určitým inštrumentálnym pôsobením presnú otázku a dostávame určitú odpoveď, formulovanú v observačných vetách ( L188;230 L55;180-181).

--------------
experiment>