FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Evolúcia (marxizmus)


evolúcia ( marxizmus)

- všetky druhy a podoby vývojových premien. Medzi postupnými a náhlymi kvantitatívnymi i kvalitatívnymi zmenami a medzi pokrokovými a retardačnými historickými zvratmi existuje dialektická súvislosť ( L373;239).