FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eutanázia


eutanázia

- v medicíne: umelé skrátenie ťažkého smrteľného zápasu; pomoc pri umieraní, umenie lekára, uľahčiť umierajúcemu smrť alebo privodiť smrť umierajúcemu, ktorý prežíva utrpenie.

O prípustnosti alebo neprípustnosti eutanázie sa v dôsledku existencie možnosti jej ľahkého zneužitia živo diskutuje v etike, medicíne, právnej vede a náboženstve.

Antická filozofia označovala ako (heroickú) eutanáziu požiadavku zomrieť bez strachu ( L154;192).