FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epoché


epoché

- v starogréckom skepticizme: zdržanie sa úsudku o niečom; v hermetike: počiatočný bod nejakého procesu (napr. bod počatia nového jedinca). Metodickým pravidlom, ktoré predstaviteľov antického skepticizmu viedlo k epoché, bol trópos.