FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hermetika


hermetika = hermetizmus

- súbor okultných náuk, ktoré boli usústavnené v 1. stor. n. l. v diele " Corpus hermeticorum" a ktorého ústrednou postavou je Hermes Trismegistos. Hermetické náuky boli prístupné len zasväteným. Mali vplyv najmä na novoplatonizmus. Najznámejšou pamiatkou spomedzi hermetických spisov je "Poimandres" (Hermov pastier), považovaný za východisko teozofie ( L217;148).