FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Energia elektrická


energia elektrická

- zásoba energie elektrických nábojov nacházdajúcich sa v telese a schopnosť vykonávať určitú prácu; energia elektrického poľa - energia prislúchajúca elektrickému poľu. Výpočet elektrickej energie uvádza obr.1.

Výrobou, rozvodom a premenou elektrickej energie na iné druhy energie sa zaoberá elektrotechnika.

---------------------
energia elektrická>