FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Náboj elektrickýnáboj elektrický

- skalárna veličina charakterizujúca kvantitativne vlastnos» elektricky nabitej častice, resp. telesa vstupova» do elektromagnetickej interakcie ( L321;110).