FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dištinkcia


dištinkcia ( lat. distinctio - rozlíšenie)

- akt vedomia, ktorým sa zisťuje rozdiel medzi vecami alebo prvkami vedomia pocitmi, pojmami atď.)